Zwrot podatku z zagranicy PDF Drukuj Email

Nasze Biuro współpracuje z firmą TimeTax zajmującą się doradztwem w zakresie zwrotu podatku płaconego przez osoby które legalnie pracujące za granicą. Oferujemy Państwu pomoc w rozliczeniu podatku z następujących państw:

  • Niemiec (rozliczanie podatku indywidualne, rozliczanie podatku wspólne, rodzinne),
  • Holandii (rozliczanie podatku indywidualne i wspólne, korekta rozliczenia, wyrobienie numeru SoFi, rodzinne(SVB), odzyskanie Jarografu, dodatek do ubezpieczenia, dodatek dla dzieci Kindgebonden budżet, zamknięcie konta w Holandii),
  • Belgii (rozliczanie podatku, odzyskanie Loonfiche),
  • Austrii (rozliczanie podatku),
  • Anglii (rozliczenie podatku, odzyskanie P45 i P60),
  • Danii (rozliczenie podatku),
  • Norwegii (rozliczenie podatku z odliczeniami, rozliczenie podatku proste, zasiłek rodzinny, zasiłek dla bezrobotnych, zmiana klasy podatkowej, zamówienie PIN-kodu),
  • Irlandii (rozliczenie podatku),
  • USA federalny i stanowy (rozliczenie podatku),
  • Szwecji (rozliczenie podatku).


Dodatkowo zajmujemy się realizacją czeków, tłumaczeniami oraz sporządzaniem pism, skarg i zażaleń.